• Nhận làm kế toán doanh nghiệp uy tín chất lượng.
  • Xem ngay

Thủ tục doanh nghiệp

Cách xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất 2018

Cách xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất 2018

25/01/2019 4:50:35 PM | 537

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Như thế nào là doanh nghiệp siêu nhỏ? doanh nghiệp nhỏ? doanh nghiệp vừa? Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ? doanh nghiệp nhỏ? và vừa là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Cách xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất 2018

Căn cứ xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất hiện nay. Bao gồm:

– LUẬT: Số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– NGHỊ ĐỊNH: Số 39/2018/NĐ-CP.

Ngày 11/03/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP. Nhằm quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời thay thế Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 30/09/2018.

Cách xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất 2018 – Tiêu chí đánh giá là gì?

Sau đây là Cách xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mới nhất hiện nay theo Nghị định số  39/2018/NĐ-CP.

Bảng so sánh các chỉ tiêu xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, Doanh nghiệp nhỏ, Doanh nghiệp vừa mới nhất hiện nay.

Bảng so sánh các chỉ tiêu xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, Doanh nghiệp nhỏ, Doanh nghiệp vừa mới nhất hiện nay.

Dưới đây là các quy định cụ thể cho các tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Về xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Căn cứ vào quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành để xác định lĩnh vực hoạt động đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

LƯU Ý: Cách xác định lĩnh vực đối với doanh nghiệp về và nhỏ hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

  – Nếu xác định được doanh thu: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất.

  – Nếu không xác định được doanh thu: Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.

Xác định số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? 

  – Số lao động tham gia BHXH bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của năm chia cho số tháng trong năm. Và được xác định trên chứng từ nộp BHXH của năm trước liền kề mà DN nộp cho cơ quan BHXH.

  – Trường hợp DN hoạt động dưới 01 năm, số lao động tham gia BHXH bình quân được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

 Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm.

Tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

 Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác định trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định tại Điều 9 Nghị định này để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 Xác định và kê khai doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào?

  –  Doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ vào mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP để tự xác định và kê khai quy mô là doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp vừa và nộp cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai.

–  Trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện kê khai quy mô không chính xác, doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện điều chỉnh và kê khai lại.

Việc kê khai lại phải được thực hiện trước thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa hưởng nội dung hỗ trợ.

–  Trường hợp doanh nghiệp cố ý kê khai không trung thực về quy mô để được hưởng hỗ trợ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả toàn bộ kinh phí và chi phí liên quan mà doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ.

Địa chỉ Nhận làm kế toán doanh nghiệp uy tín chất lượng tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐOAN HÙNG

VPGD: Số 1/4 Phố Ngoại Thương, khu phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ: Dốc Vân, Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh  
Hotline: 0932.46.1789
Email: doantrang0708@gmail.com
Website: www.nhanketoanthue.vn